Varige verdier – robust vekst

Arendals Fossekompani ASA er et børsnotert konsern. Konsernet har en rekke datterselskaper med totalt 2600 ansatte.

Konsernets virksomhet omfatter kraftproduksjon i Arendalsvassdraget, i tillegg til en rekke industrielle og finansielle engasjementer.

Antatt omsetning i 2014 vil utgjøre cirka 4,9 milliarder NOK.