Varige verdier – robust vekst

Arendals Fossekompani ASA er et børsnotert konsern. Konsernet har en rekke datterselskaper med totalt 3200 ansatte.

Konsernets virksomhet omfatter kraftproduksjon i Arendalsvassdraget, i tillegg til en rekke industrielle og finansielle engasjementer.

Omsetning i 2016 var cirka 6,5 milliarder NOK.