Datterselskap

Flere av Arendals Fossekomapanis datterselskaper er egne konsern med internasjonale markedsposisjoner innenfor en rekke industrier, herunder produksjon/handel/forvaltning av elektrisk kraft, IT-baserte tjenester innen kraftsektoren, kommunikasjonsteknologi, materialteknologi, industriell elektronikk og industriell belysning.

Glamox AS

Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningssystemer for det globale markedet. Glamox har virksomhet i flere europeiske land, samt Asia, USA og Canada.
Konsernet har to divisjoner, Professional Building Solutions og Global Marine & Offshore, og er organisert med Glamox ASA som morselskap.
Konsernets hovedkontor ligger i Oslo.

Eierandel AFK: 75,2%

Les mer: www.glamox.com

EFD Induction

EFD Induction leverer avanserte varmesystemer basert på induksjonsteknologi til verkstedindustrien over hele verden.
De viktigste kundene finnes innen bilindustri, rørproduksjon, elektronisk industri, kabelindustri og mekanisk industri. Konsernets virksomhet er konsentrert i tre aktivitetsområder; Induction Heating Machines, Induction Power Systems og Spares and Service.
Konsernet har produksjonsenheter i Norge, Tyskland, Frankrike, Romania, India, Kina og USA, i tillegg har de egne salgskontorer i en rekke land.
Konsernet har hovedkontor i Skien.

Eierandel AFK: 96,8%

Les mer: www.efd-induction.com

Cogen Energia Espana S.L

Cogen Energia Espana bygger og drifter kombinerte kraftvarmeverk i Spania. I de kraftvarmeverk som Cogen driver, utnyttes overskuddsvarmen fra den gassbaserte elektrisitetsproduksjonen til å tilføre varme, damp eller kjøling til industrielle partnere lokalisert nær kraftvarmeverket. Den samlede effektiviteten blir da høyere, CO2-utslippene reduseres og den industrielle partneren får bedre konkurransekraft.
I tillegg til drift av egne kraftverk har Cogen Energia Espana en betydelig virksomhet knyttet til tredjepartsdrift, vedlikehold og service, samt at selskapet også er representant for flere anlegg inn mot elektrisitetsmarkedet.
Selskapets hovedkontor ligger i Madrid.

Eierandel AFK: 100%

Les mer: www.cogen-energia.com

NSSL Global Ltd

NSSL er rådgivende systemintegrator og tjenesteleverandør av mobile, satellittbaserte kommunikasjonsløsninger til offentlig og privat sektor.
Innenfor offentlig sektor har selskapet omfattende kontrakter med det britiske forsvaret. Innenfor privat sektor er selskapet særlig sterkt representert innen media og shipping.
Selskapets hovedkontor ligger i London.

Eierandel AFK: 80%

Les mer: www.nsslglobal.com

Powel AS

Powel utvikler og leverer forretningskritiske IT-løsninger og tjenester til energisektoren og til deler av kommunal forvaltning, samt entreprenørsektoren. Energisektoren omfatter kraftprodusenter, kraftsalgsvirksomheter, nettselskaper og systemoperatører.
Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og det har avdelingskontorer flere steder i Norge, Sverige og Danmark.

Eierandel AFK: 96,0%

Les mer: www.powel.com

Scanmatic AS

Scanmatic leverer systemer for overvåkning, kontroll og styring til profesjonelle, industrielle kunder innen samferdsel, forsvar, offshore og fornybar energi. I tillegg til nøkkelferdige systemleveranser tilbyr Scanmatic også produkter, utviklingstjenester, prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold.
Scanmatic har hovedkontor i Arendal, i tillegg har de to datterselskap; ett i Stockholm, som betjener selskapets svenske kunder, og Scanmatic Elektro som er en elektroentreprenør, i hovedsak innen vei- og tunnelbelysning.

Eierandel AFK: 67,0%

Les mer: www.scanmatic.no

Markedskraft ASA

Markedskraft har siden 1992 vært en sentral aktør i utviklingen av det nordiske kraftmarkedet. Selskapet er en uavhengig tilbyder av tjenester i det nordiske og europeiske engrosmarkedet for elektrisitet.
Markedskraft tilbyr tjenester i mange deler av verdikjeden, inkludert fundamental markedsanalyse, rådgivning, risikostyring, fysisk håndtering og finansiell porteføljeforvaltning. I tillegg tilbyr Markedskraft investorer ren kapitalforvaltning basert på handel i el-derivater.
Markedskraft opptrer som et nøytralt bindeledd mellom kunder og markedsplassene.
Markedskraft har hovedkontor i Arendal, i tillegg til kontorer i Oslo, Stockholm, Århus og Berlin.

Eierandel AFK: 71,7%

Les mer: www.markedskraft.com

Tekna Systèmes Plasma Inc

Tekna Systémes Plasma produserer utstyr for produksjon av sfæriske mikro- og nanopartikler. Produksjonen skjer i plasma frembrakt ved elektrisk induksjon. Tekna har også et datterselskap for produksjon av slike pulver.
Selskapets hovedkontor ligger i Canada. Selskapet har også et datterselskap i Frankrike som betjener det europeiske markedet.

Eierandel AFK: 100%

Les mer: www.tekna.com

Arendal Lufthavn Gullknapp AS

Arendal Lufthavn Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust-Agder. Lufthavnen ligger geografisk gunstig plassert og har svært gode inn- og utflygingsforhold.
Lufthavnen har i dag en rullebane som er 1120 m lang og banen har en bredde på 30 m. Det pågår arbeid med å utvide rullebanen til 1199 m med tilhørende sikkerhetssoner på 30 m i hver ende av rullebanen.
Søknad om ny konsesjon for en rullebane på 1199 m med sikkerhetssoner på 180 m i hver ende av rullebanen er til behandling i samferdselsdepartementet.

Eierandel AFK: 88,6% (blant øvrige eiere er kommunene Arendal, Froland og Tvedestrand)

Les mer: www.gullknapp.no

Arendal Industrier AS

Arendal Industrier driver utleie av næringseiendom på Vindholmen i Arendal. Selskapet har for tiden begrenset virksomhet, men ny kommuneplan åpner for omregulering av det tidligere verftsområdet. Forholdene ligger dermed til rette for at området kan videreutvikles til en kombinasjon av nærings- og boligformål. Arendals Fossekompani eier området, som igjen er utleid til Arendal Industrier.

Eierandel AFK: 100%