Datterselskap

Flere av Arendals Fossekomapanis datterselskaper er egne konsern med internasjonale markedsposisjoner innenfor en rekke industrier, herunder produksjon/handel/forvaltning av elektrisk kraft, IT-baserte tjenester innen kraftsektoren, kommunikasjonsteknologi, materialteknologi og industriell elektronikk.

 

EFD Induction

EFD Induction leverer avanserte varmesystemer basert på induksjonsteknologi til verkstedindustrien over hele verden.
De viktigste kundene finnes innen bilindustri, rørproduksjon, elektronisk industri, kabelindustri og mekanisk industri. Konsernets virksomhet er konsentrert i tre aktivitetsområder; Induction Heating Machines, Induction Power Systems og Spares and Service.
Konsernet har produksjonsenheter i Norge, Tyskland, Frankrike, Romania, India, Kina og USA, i tillegg har de egne salgskontorer i en rekke land.
Konsernet har hovedkontor i Skien.

Eierandel AFK: 96,8%

Les mer: www.efd-induction.com

 

Cogen Energia Espana S.L

Cogen Energia Espana bygger og drifter kombinerte kraftvarmeverk i Spania. I de kraftvarmeverk som Cogen driver, utnyttes overskuddsvarmen fra den gassbaserte elektrisitetsproduksjonen til å tilføre varme, damp eller kjøling til industrielle partnere lokalisert nær kraftvarmeverket. Den samlede effektiviteten blir da høyere, CO2-utslippene reduseres og den industrielle partneren får bedre konkurransekraft.
I tillegg til drift av egne kraftverk har Cogen Energia Espana en betydelig virksomhet knyttet til tredjepartsdrift, vedlikehold og service, samt at selskapet også er representant for flere anlegg inn mot elektrisitetsmarkedet.
Selskapets hovedkontor ligger i Madrid.

Eierandel AFK: 100%

Les mer: www.cogen-energia.com

 

NSSL Global Ltd

NSSL er rådgivende systemintegrator og tjenesteleverandør av mobile, satellittbaserte kommunikasjonsløsninger til offentlig og privat sektor.
Innenfor offentlig sektor har selskapet omfattende kontrakter med det britiske forsvaret. Innenfor privat sektor er selskapet særlig sterkt representert innen media og shipping.
Selskapets hovedkontor ligger i London.

Eierandel AFK: 80%

Les mer: www.nsslglobal.com

 

Powel AS

Powel utvikler og leverer forretningskritiske IT-løsninger og tjenester til energisektoren og til deler av kommunal forvaltning, samt entreprenørsektoren. Energisektoren omfatter kraftprodusenter, kraftsalgsvirksomheter, nettselskaper og systemoperatører.
Selskapet har hovedkontor i Trondheim, samt avdelingskontorer flere steder i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Sveits, Tyrkia og Chile.

Eierandel AFK: 96,0%

Les mer: www.powel.com

 

Scanmatic AS

Scanmatic leverer systemer for overvåkning, kontroll og styring til profesjonelle, industrielle kunder innen samferdsel, forsvar, offshore og fornybar energi. I tillegg til nøkkelferdige systemleveranser tilbyr Scanmatic også produkter, utviklingstjenester, prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold.
Scanmatic har hovedkontor i Arendal, i tillegg har de to datterselskap; et i Stockholm, som betjener selskapets svenske kunder, og Scanmatic Elektro som er en elektroentreprenør, i hovedsak innen vei- og tunnelbelysning.

Eierandel AFK: 67,0%

Les mer: www.scanmatic.no

 

Markedskraft ASA

Markedskraft har siden 1992 vært en sentral aktør i utviklingen av det nordiske kraftmarkedet. Selskapet er en uavhengig tilbyder av tjenester i det nordiske og europeiske engrosmarkedet for elektrisitet.
Markedskraft tilbyr tjenester i mange deler av verdikjeden, inkludert fundamental markedsanalyse, rådgivning, risikostyring, fysisk håndtering og finansiell porteføljeforvaltning. I tillegg tilbyr Markedskraft investorer ren kapitalforvaltning basert på handel i el-derivater.
Markedskraft opptrer som et nøytralt bindeledd mellom kunder og markedsplassene.
Markedskraft har hovedkontor i Arendal, i tillegg til kontorer i Oslo, Stockholm, Århus og Berlin.

Eierandel AFK: 71,7%

Les mer: www.markedskraft.com

 

Wattsight AS

Wattsight tilbyr kunder nødvendig innsikt for å bedre forstå det europeiske kraftmarkedet, ved å forecaste fundamentale data og priser med kort, middels og lang tidshorisont. Deres kunder avhenger av selskapets kunnskapsbase, innspill fra analytikere og støtte til kostnadseffektive beslutninger ved investeringer i kraft og energi. Selskapet betjener et stort antall kunder, inkludert flere av Europas største kraft- og energiselskaper, samt finansielle institusjoner.
De besitter ekspertise innen kraft- og energimarkeder, klimapolitikk, matematisk og økonomisk modellering, forecasting og markedsrapportering.
Selskapet var tidligere kjent som MKonline, som var en del av Markedskraft AS. Wattsight ble fisjonert fra Markedskraft i 2017.
Selskapets hovedkontor ligger i Arendal. I tillegg har selskapet kontorer i Berlin og Wien.

Eierandel AFK: 71,7 %

Les mer: www.wattsight.com

 

Tekna Plasma Systems Inc.

Tekna Plasma Systems Inc. produserer utstyr for produksjon av sfæriske mikro- og nanopartikler. Produksjonen skjer i plasma frembrakt ved elektrisk induksjon.
Selskapets hovedkontor ligger i Canada, hvor selskapet også operer et datterselskap som produserer slike pulver. I tillegg operer selskapet ytterligere 3 datterselskap i Frankrike, Kina og India.

Eierandel AFK: 100%

Les mer: www.tekna.com

 

Arendal Lufthavn Gullknapp AS

Arendal Lufthavn Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust-Agder. Lufthavnen ligger geografisk gunstig plassert og har svært gode inn- og utflygingsforhold. Rullebanen er nylig blitt utvidet til 1199 meter, med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende. Banen har en bredde på 30 meter.
Lufthavnselskapet ønsker å utvikle Arendal lufthavn Gullknapp til en charter- og taxi-lufthavn.
I første omgang ser en for seg flyging med fly og helikopter som har en MTOW på 5700 kg og maks 9 passasjerseter. I tillegg til taxi- og charterflyging, ønsker lufthavnselskapet å opprette ruteflyging til Oslo.

Eierandel AFK: 88,6% (blant øvrige eiere er kommunene Arendal, Froland og Tvedestrand)

Les mer: www.gullknapp.no

 

Arendal Industrier AS

Arendal Industrier driver utleie av næringseiendom på Vindholmen i Arendal. Selskapet har for tiden begrenset virksomhet, men ny kommuneplan åpner for omregulering av det tidligere verftsområdet. Forholdene ligger dermed til rette for at området kan videreutvikles til en kombinasjon av nærings- og boligformål. Arendals Fossekompani eier området, som igjen er utleid til Arendal Industrier.

Eierandel AFK: 100%