Annual General Meeting

Ordinær Generalforsamling 26. april 2018.

  • Innkalling til ordinær Generalforsamling
  • Årsrapport 2017
  • Redegjørelse om samfunnsansvar
  • Redegjørelse fra styret
  • Vedtekter
  • Erklæring om lønn til ledende ansatte
  • Protokoll ordinær generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling 20. desember 2017