Historikk

Arendals Fossekompani ASA ble stiftet 30. januar 1896. Selskapets opprinnelige formål var å kjøpe inn og ved salg eller på annen måte å nyttiggjøre vannkraften i Arendalsvassdraget. Selskapet kjøpte etter stiftelsen flere vannfall, herunder Bøylefossen i Froland og Flatenfossen på grensen mellom Froland og Åmli.

I 1911 ble byggingen av Bøylefoss kraftstasjon påbegynt og den første elektriske kraften ble levert sommeren 1913. Samme år ble Arendals Fossekompani ASA notert på Oslo Børs.

For å anvende de relativt store kraftmengder fra Bøylefossen ble bedriftene DNN Aluminium og Arendal Smelteverk etablert på Staknes ved Tromøysund. Staksnes ble i 1913 omdøpt til Eydehavn.

Selskapet fikk etter hvert finansiell kapasitet til å foreta investeringer i annen type virksomhet. På slutten av 1960-tallet ble derfor selskapets formålsparagraf endret til også å omfatte drift eller deltakelse, direkte eller indirekte, i annen industriell virksomhet eller forretningsforetak, herunder investering i fast eiendom.

Kraftproduksjonen i kommunene Froland og Åmli er fortsatt betydningsfull, og kraftanleggene har gjennom årene stadig blitt bygget ut og modernisert. I dag har de tre kraftstasjonene tilsammen 10 aggregater med samlet ytelse på 77 MW. De siste 10 årene har gjennomsnittlig årsproduksjon vært 480 GWh.

Utenom kraftvirksomheten har Arendals Fossekompani gjennom årenes løp foretatt betydelige industrielle og finansielle investeringer, hovedsakelig i norske selskaper.

I 1992 ble datterselskapet Markedskraft etablert. I 2004 ble aksjemajoriteten i Scanmatic AS overtatt. I 2007 ble Norsk Vekst AS et heleid datterselskap og i 2008 fusjonert med Arendals Fossekompani ASA. Som en følge av fusjonen ble EFD Induction datterselskap. I 2009 ble aksjemajoriteten i Powel overtatt, i 2010 ble aksjemajoriteten i WWMC overtatt, i 2011 ble aksjemajoriteten i Cogen overtatt, i 2012 ble aksjemajoriteten i Glamox overtatt, i 2013 ble aksjemajoriteten i Tekna overtatt og i 2015 ble aksjemajoriteten i Arendal Industrier overtatt.