Kraftproduksjon

Arendals Fossekompani eier og driver tre kraftstasjoner i Arendalsvassdraget. Kraftstasjonene har samlet installert ytelse på 77,6 MW. Samlet midlere årsproduksjon de siste 10 år er cirka 504 GWh. Selskapets fallrettigheter er konsesjonsfrie og kraftstasjonene er uten hjemfall til staten. Mesteparten av kraften selges via NordPool. Vi er TÜV SÜD sertifisert for fornybar energiproduksjon.

TÜV SÜD sertifikat for fornybar energiproduksjon.

Bøylefoss Kraftstasjon

Bøylefoss kraftstasjon ble satt i drift i 1913. De fleste av aggregatene produserte i mange år kraft med frekvens 25 Hz.

Dagens kraftstasjon har tre vertikale aggregater som ble satt i drift henholdsvis i 1962 (10MW), 1965 (10 MW) og 1974 (20MW). I tillegg har kraftstasjonen fem horisontale aggregater, hver på 5 MW. Alle aggregater har francisturbin.
Aggregatene for 25 Hz ble på siste halvdel av 1980-tallet ombygd til 50 Hz.

Inntak: Haugsjå dam
Fallhøyde: 62 m
Tunnellengde: 2 km og 250 m rørgate
Aggregat: 8 stykk
Kapasitet: 125 m3/s
Installert ytelse: 65 MW
Midlere årsproduksjon: 400 GWh

Flatenfoss 2

Flatenfoss 2 ble satt i drift i 1981. Stasjonen har ett horisontalt kaplanaggregat.

Inntak: Nidelva
Fallhøyde: 10 m
Tunnellengde: Stasjon bygd i dam
Aggregat: 1 stykk
Kapasitet: 60 m3/s
Installert ytelse: 5,5 MW
Midlere årsproduksjon: 35 GWh

Flatenfoss 3

Flatenfoss 3 ble satt i drift i 2009 og erstattet da tidligere kraftstasjon Flatenfoss 1. Stasjonen har ett vertikalt kaplanaggregat.

Inntak: Nidelva
Fallhøyde: 10 m
Tunnellengde: Stasjon bygd i dam
Aggregat: 1 stykk
Kapasitet: 80 m3/s
Installert ytelse: 7,1 MW
Midlere årsproduksjon: 45 GWh