Lokale engasjementer

Arendals Fossekompani er opptatt av å bidra til samfunnsmessig utvikling og verdiskapning. Morselskapet har gjennom mange år basert sin virksomhet på benyttelse av en lokal naturressurs og vi ønsker derfor spesielt å bidra til verdiskapning og samfunnsmessig utvikling i arendalsdistriktet.

Tilsvarende gjelder for våre datterselskaper i sine lokalmiljøer. Vi støtter opp under diverse tiltak for barn og unge innen idrett og kultur, i tillegg til at vi er en aktiv støttespiller for utvalgte prosjekter i Arendal og Froland kommune, herunder kan nevnes:

Canal Street

Canal Street i Arendal er en årlig musikkfestival med norske og internasjonale artister. Festivalen tar i bruk de maritime miljøer og de særegne arenaer som distriktet har å by på. Canal Street ble arrangert for første gang i 1996.

Les mer på Canal Streets nettsider.

Arendalsuka

Arendalsuka er en partipolitisk uavhengig arena hvor nasjonale aktører innen politikk, samfunns- og næringsliv møtes for debatt og for å styrke troen på politikk og levende demokrati. Arendalsuka ble arrangert for første gang i 2012.

Les mer på Arendalsuka nettsider.

Frolandia

Frolandia er et nytt og moderne idrettsanlegg i Froland kommune. Anlegget har mange fasiliteter, med en kombinasjon av svømmehall, badeanlegg og velværesenter. Anlegget ble offisielt åpnet i 2011.

Les mer på Frolandias nettsider.