MKonline blir Wattsight

26.01.2018 

MKonline har gjennomgått en transformasjon. Det som startet som en in-house analysetjeneste innen Markedskraft, har utviklet seg til å bli en foretrukket leverandør av data og innsikt til de europeiske kraftmarkedene. De tilbyr alt fra kortsiktig overvåkning og forecasting, til langsiktig kunnskap rundt kraftpriser og makroøkonomiske utviklingstrekk. Ved slutten av 2017 ble MKonline fisjonert fra Markedskraft og overført til et nytt selskap, Wattsight AS. Portefølje-avdelingen fortsetter i Markedskraft AS.

Det nye selskapet ble registrert ved utgangen av 2017, og bruker fra og med 19. januar 2018 sitt nye navn “Wattsight”, med ny logo og ikke minst ny identitet. Ny hjemmeside er lansert under domenet wattsight.com, og all trafikk blir omdirigert fra mkonline.com til wattsight.com.

Fisjonen påvirker ikke eierstrukturen, hvilket betyr at Arendals Fossekompani forblir majoritetseier (71,7%). Vi er svært spente, og gleder oss til tiden som ligger foran oss, både for Wattsight og Markedskraft.