Nøkkeltall

Hovedpunkter og nøkkeltall for 2016:

  • Konsernets årsresultat endte på 476 millioner NOK
  • Brutto kraftproduksjon var 486 GWh (2015: 529 GWh)
  • Investeringsporteføljen, eksklusive datterselskaper og tilknyttede selskaper, oppnådde en avkastning på 5%