Nøkkeltall

Hovedpunkter og nøkkeltall for 2015:

  • Konsernets årsresultat endte på 491 millioner NOK
  • Brutto kraftproduksjon var 529 GWh (2014: 600 GWh)
  • Investeringsporteføljen, eksklusive datterselskaper og tilknyttede selskaper, oppnådde en avkastning på 31%
AFK Omsetning 2015
AFK EBITDA 2015