Obligasjonslån

5,95%: 2011/2021

5,17%: 2012/2017