Openlink og Powel inngår samarbeid

09.04.2018

Openlink er et selskap i ION Investment Group. Selskapet, som er ledende innen trading-, treasury- og risk management-løsninger, offentliggjorde den 5. april 2018 et partnerskap med Powel AS. Hensikten er å adressere et økende behov for sofistikert algoritmisk intradag trading- og planleggingsløsninger på tvers av europeiske kraftmarkeder.

Gjennom partnerskapet vil Openlinks krafttrading- og risk management-plattform (ETRM) Endur fungere sammen med Powels Intraday Trading- og DeltaXE-løsninger for energi- og gassplanleggingsløsninger. Samarbeidet kommer som følge av et skifte i den europeiske kraftindustrien, idet etterspørselen etter fornybar energi vokser, og intradag handel med elektrisitet og gass på tvers av landegrenser krever hurtige og nøyaktige algoritmiske tradingmetoder.

Powel og Openlink vil samarbeide for å tilby produktkapabiliteter og systemintegrasjonsprosesser, gjennom komplementær ekspertise innen kraftindustrien og relaterte profesjonelle tjenester til hvert prosjekt. Sammen er målet å redusere klientenes «total cost of ownership»  (TCO), strømlinje arbeidsflyt, tilrettelegge for regulatoriske endringer og akselerere tidsrammen for implementering.

Stefan Zähringer, Daglig Leder for Powel AG i Sveits, sa følgende: «Enhver kleint søker å øke hastigheten og automatiseringen i deres daglige, kortsiktige energi- og gasstrading. Powels partnerskap med Openlink er en naturlig fit. Openlink tilbyr klassens beste ETRM-løsninger. Powels automatiske planleggingsløsninger adresserer kompleksiteten av fysiske markeder og vår algoritmiske intradag tradingløsning øker ytelsen og tilbyr fleksibiliteten med en «white box»-tilnærming».

Openlink og Powel har relasjoner med både de fremste energiselskapene og mellomstore aktører, gjennom samarbeid med klienter som allerede har implementert det samlede produktsettet og sett målbare forbedringer innen trading- og planleggingseffektivitet og -nøyaktighet. Standardisering og automatisering av det samlede settet fjerner en betydelig vedlikeholdsbyrde for klienter.

«Openlink er spent på å jobbe med Powel, etter omfattende gjennomgang av markedet. Våre kombinerte produktet hjelper kunder med å trekke ut betydelig forretningsmessig verdi fra trading- og planleggingsoperasjoner», sa André Jäger, Senior Vice Precident for Openlink. «Vi deler også en visjon om hvordan kraft- og gasselskaper kan posisjonere seg konkurransemessig for fremtiden».