Øvrige investeringer

Arendals Fossekompani har betydelige finansielle investeringer, hovedsakelig i et begrenset antall likvide, børsnoterte aksjer og obligasjoner, samt i enkelte utvalgte, mindre likvide eierposter av finansiell natur. Enhver finansiell investeringsbeslutning er basert på grundig analysearbeid og vurderinger i forkant. Porteføljen søkes til enhver tid å være dominert av godt posisjonerte selskaper.

Arendals Fossekompani har i tillegg inntatt en aktiv industriell eierposisjon i enkelte utvalgte selskaper. Felles for disse eierpostene er at konsernet anser selskapene for å være godt posisjonert innen sine bransjer, har gode vekstutsikter og at den kompetansen Arendals Fossekompani besitter vil kunne bidra til økt verdiskapning i selskapene.

Flumill AS

Flumill har utviklet og patentert en robust og miljøvennlig teknologi for utnyttelse av energien som finnes i havstrømmer, tidevann og elver. Tidevannskraft er en forutsigbar og miljøvennlig energikilde, og representerer et betydelig potensial på verdensbasis.
Flumill fikk i 2012 konsesjon fra NVE til å bygge og drive et fullskala pilotanlegg for energiproduksjon som skal utnytte tidevannsstrømmen i Rystraumen i Tromsø kommune.

Selskapets hovedkontor ligger i Arendal.

Eierandel AFK: 45,3%

Les mer: www.flumill.com

NorSun AS

Norsun er en norsk produsent av monokrystallinske silisiumsbaserte ingots og wafere og betjener markedet for produksjon av høyeffektive solcellepaneler. Selskapet er teknologisk i fremste rekke og har leveranseavtaler med flere av verdens ledende produsenter innen dette segmentet.
Norsun ble etablert i 2005 av REC-gründer Alf Bjørseth. Selskapets hovedkontor ligger i Oslo og produksjonen foregår ved selskapets fabrikk i Årdal. Årlig produksjonskapasitet er på 300 MW.

Eierandel AFK: 21,3%

Les mer: www.norsuncorp.com