Styre og administrasjon

Styret i Arendals Fossekompani ASA:

Øyvin Brøymer
Styrets leder

Morten Bergesen
Styrets nestleder

Didrik Vigsnæs
Styremedlem

Arild Nysæther
Styremedlem

Marianne Lie
Styremedlem

Heidi M. Petersen
Styremedlem

Marianne Lyngvi
Styremedlem

Konsernledelse:

Jarle Roth
Konsernsjef
E-post: Jarle.Roth@arendalsfoss.no

Morten Henriksen
Teknisk direktør
E-post: morten.henriksen@arendalsfoss.no

Sam C. Syvertsen
Investeringsdirektør
E-post: sam.syvertsen@arendalsfoss.no

Gunnar Line
Økonomisjef
E-post: gunnar.line@arendalsfoss.no

Preben Trondal Nilsen
Regnskapssjef
E-post: prebentrondal.nilsen@arendalsfoss.no

Torkil Mogstad
Konserndirektør
E-post: torkil.mogstad@arendalsfoss.no